email: custom.6753@gmail.com
phone: 02 0091131 ,fax: 02 907 3898
TFB โต๊ะอเนกประสงค์
โต๊ะอเนกประสงค์ หน้าเชอร์รี่ แบบไม่มีแผ่นบังหน้า
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
คุณสมบัติของสินค้า
1. หน้าโต๊ะผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ลเคลือบเมลามีนสีเชอร์รี่หนา 25 มม. ปิดขอบ PVC หนา 2 มม.
2. ชุดโครงขา-โครงขาล่างทำจากท่อเหล็กกลม Ø 1 ½ นิ้วหนา 1.2 มม. -โครงขาตั้งทำจากท่อเหล็กกลม Ø 1 ¼ นิ้วหนา 1.2 มม. -โครงขาบนทำจากท่อเหล็กกลม Ø 1 ¼ นิ้วหนา 1.2 มม. โดยทั้งหมดตัดเชื่อมประกอบเข้าด้วยกันพ่นสี EPOXY สีเทา
3. แป้นรองหน้าโต๊ะทำด้วยท่อเหล็กเหลี่ยม 2 นิ้ว x นิ้ว หนา 1.8 มม. พร้อมฝาปิดโดยเชื่อมต่อกับ คานยึดหน้าโต๊ะด้วยท่อเหลี่ยม 1 นิ้ว x 1 นิ้ว พ่นสี EPOXY
4. อุปกรณ์ราวขาพับผลิตจากเหล็กแผ่นปั๊มขึ้นรูปมีร่องรางเลื่อน และเหล็กเพลากลมตัดรูปเป็นตัวยู 5. ที่ปลายขาทั้ง 4 ด้านมีจุกพลาสติกปิดปลายขาและปุ่มปรับระดับ
SKU SIZE COLOR PRICE SELL PRICE
TFB1847 1200x450x750 มม. สีเชอร์รี่ 5,000 บาท 3,000 บาท
TFB2447 1200x600x750 มม. สีเชอร์รี่ 6,350 บาท 3,790 บาท
TFB3047 1200x750x750 มม. สีเชอร์รี่ 6,650 บาท 3,990 บาท