email: custom.6753@gmail.com
phone: 02 0091131 ,fax: 02 907 3898
โต๊ะ
TC90E โต๊ะคอมฯถาดเหล็กมีฝาครอบ
TC-90 โต๊ะคอมพิวเตอร์ สีดำ ขนาด 750x600x750 มม
TC-92 โต๊ะคอมพิวเตอร์ สีดำ ขนาด 1200x600x750 มม
TC92E โต๊ะคอมพิวเตอร์ + ปริ้นเตอร์ มีฝาครอบ
TD40 โต๊ะทำงาน 4 ฟุต
TD50 โต๊ะทำงาน 5 ฟุต
TDD-40 โต๊ะเหล็ก 4 ฟุต หน้า TOP ไม้ สีครีมอ่อน ขนาด 1207x668x750 มม
TDD-50 โต๊ะเหล็ก 5 ฟุต หน้า TOP ไม้ สีครีมอ่อน ขนาด 1605x668x750 มม
TTD-40 โต๊ะทำงาน 4 ฟุต สีเทา ขนาด 1227x668x750 มม
TD35 โต๊ะทำงาน 3 ฟุตครึ่ง สีเทา ขนาด 1075x668x750 มม
TTD-45 โต๊ะทำงาน 4 ฟุตครึ่ง สีเทา ขนาด 1455x668x750 มม
TTD-50 โต๊ะทำงาน 4 ฟุต สีเทา ขนาด 1605x668x750 มม
TU-50 โต๊ะเหล็ก 5 ฟุต หน้า TOP ไม้ สีครีมอ่อน ขนาด 1605x668x750 มม
TU-40 โต๊ะเหล็ก 4 ฟุต หน้า TOP ไม้ สีครีมอ่อน ขนาด 1207x668x750 มม
โต๊ะทำงานเหล็ก 3 ฟุต ครึ่ง
โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต