email: custom.6753@gmail.com
phone: 02 0091131 ,fax: 02 907 3898
เก้าอี้สำนักงาน
หมวดหมู่ » เก้าอี้ » เก้าอี้สำนักงาน
SK018CVGP-เก้าอี้พนักพิงต่ำขาพลาสติก
 
 
SK018CVGS-เก้าอี้พนักพิงต่ำขาเหล็ก
 
C101 เก้าอี้สำนักงาน
 
 
เก้าอี้สำนักงาน โครงสร้าง โครงไม้วีเนียร์
 
 
CO01CVS เก้าอี้สำนักงาน ขาตัว C
 
 
CO01VGP เก้าอี้สำนักงาน
 
 
CO01VGS-เก้าอี้สำนักงานขาเหล็ก
 
 
CP12A เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง
 
 
CP12B เก้าอี้สำนักงานพนักพิงกลาง
 
 
CP12C เก้าอี้สำนักงานพนักพิงต่ำ
 
 
CP12L เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสปริงเอนได้
 
 
CP16L เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสปริงเอนได้
 
 
ME001GS เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง
 
 
ME001GS เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง
 
ME003GS เก้าอี้สำนักงานพนักพิงต่ำ
 
 
MO-TECH BB1 เก้าอี้ผู้บริหาร มีท้าวแขน สีดำ 670x745x1115-1210 มม.
 
MO-TECH BB2 เก้าอี้ผู้บริหาร มีท้าวแขน สีดำ 670x670x1115-1210 มม.
 
MO-TECH CMT001C เก้าอี้สำนักงาน มีท้าวแขน สีดำ 540x540x880-990 มม
MO-TECH CMT001E เก้าอี้สำนักงาน สีฟ้า 540x540x880-990 มม.
 
MO-TECH CMT002C เก้าอี้สำนักงาน มีท้าวแขน สีม่วง/ดำ สีน้ำเงิน/ดำ สีเขียว/ดำ สีแดง/ดำ 570x570x890-990 มม.
MO-TECH CMT002E เก้าอี้สำนักงาน ไม่มีท้าวแขน สีม่วง/ดำ สีน้ำเงิน/ดำ สีเขียว/ดำ สีแดง/ดำ
MO-TECH CMT003C เก้าอี้สำนักงาน มีท้าวแขน สีม่วง/ดำ สีน้ำเงิน/ดำ สีเขียว/ดำ สีแดง/ดำ 580x630x990-1085 มม.
MO-TECH CMT003E เก้าอี้สำนักงาน ไม่มีท้าวแขน สีม่วง/ดำ สีน้ำเงิน/ดำ สีเขียว/ดำ สีแดง/ดำ 510x630x1010-1110 
MO-TECH CMT004C เก้าอี้สำนักงาน มีท้าวแขน  สีเขียว/ดำ สีแดง/ดำ 590x610x900-1000 มม.
MO-TECH M1 เก้าอี้สำนักงาน มีท้าวแขน น้ำเงิน/ดำ แดง/ดำ ดำ/ดำ เขียว/ดำ 570x575x900-1020 มม.
MO-TECH M3 เก้าอี้สำนักงาน มีท้าวแขน น้ำเงิน/ดำ แดง/ดำ ดำ/ดำ 685x600x960-1040 มม.
MO-TECH M5 เก้าอี้สำนักงาน มีท้าวแขน น้ำเงิน/ดำ แดง/ดำ ดำ/ดำ 595x550x940-1035 มม.
MR272M เก้าอี้สำนักงาน
 
 
MR273 เก้าอี้สำนักงาน
 
 
MR289 เก้าอี้สำนักงาน
 
 
MR396AG เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง
 
 
MR396BG เก้าอี้สำนักงานพนักพิงกลาง
 
 
MR396CG เก้าอี้สำนักงานพนักพิงต่ำ
 
 
MR398AG เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง
 
 
MR398BG เก้าอี้สำนักงานพนักพิงกลาง
 
 
MR398CG เก้าอี้สำนักงานพนักพิงต่ำ
 
 
PP35GP เก้าอี้สำนักงาน
 
 
PP36GP เก้าอี้สำนักงาน
 
 
MO-TECH M2A เก้าอี้สำนักงาน มีท้าวแขนและพนักพิงศีรษะ น้ำเงิน/ดำ แดง/ดำ ดำ/ดำ 650x670x1130-1210 มม.
MO-TECH M3 เก้าอี้สำนักงาน มีท้าวแขน น้ำเงิน/ดำ แดง/ดำ ดำ/ดำ 685x600x960-1040 มม.
PP68GV เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง
 
 
PP68GV เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง
 
 
PP70GV เก้าอี้สำนักงานพนักพิงต่ำ
 
 
PP71GP เก้าอี้สำนักงาน
 
 
PP71GPS เก้าอี้สำนักงาน
 
 
PP72GP เก้าอี้สำนักงาน
 
 
PP72GPS เก้าอี้สำนักงาน สีดำ 660x730x970 มม.
 
SK002VG-เก้าอี้รุ่นมีโช๊ค
 
 
SK018AVGS-เก้าอี้พนักพิงสูง
 
 
SK018BVGS-เก้าอี้พนักพิงกลาง
 
 
SK018AVGS-เก้าอี้พนักพิงสูง เสริมล้อ 10 ลูก
SR2NGS เก้าอี้สำนักงาน ไม่มีที่พักแขน
 
 
SR2VGP เก้าอี้สำนักงาน
 
 
SR2VGS เก้าอี้สำนักงาน
 
 
TAIYO CA111 เก้าอี้สำนักงาน สีชมภู สีเขียว สีเหลือง สีม่วง สีดำ 550x555x780-870 มม.***
TAIYO CA222A เก้าอี้พนักพิงสูง สีน้ำเงิน สีขาว สีดำ 595x695x1110-1220 มม.
 
TAIYO CA222C เก้าอี้พนักพิงต่ำ สีน้ำเงิน สีขาว สีดำ 595x640x920-1030 มม.
 
TAIYO CA222D เก้าอี้รับแขก สีน้ำเงิน สีขาว สีดำ 595x645x910 มม
.
TAIYO CA333A เก้าอี้เก้าอี้พนักพิงสูง สีดำ 610x690x1120-1230 มม.
 
TAIYO CA501A เก้าอี้พนักพิงสูง สีขาว/ดำ 600x635x1070-1170 มม.
 
TAIYO CA555A เก้าอี้เก้าอี้พนักพิงสูง สีดำ 680x715x1160-1260 มม.
 
TAIYO CA777A เก้าอี้เก้าอี้พนักพิงสูง สีดำ 655x680x1160-1260 มม.
 
TAIYO CS071 RAINBOW CHAIR สีน้ำเงิน สีฟ้า สีส้ม สีแดง สีชมพู สีเขียวตอง 485x580x915 มม.
TAIYO E3 A เก้าอี้ผู้บริหารฃ สีดำ 680x800x1190-1250 มม.
 
TAIYO E3 C เก้าอี้ผู้บริหาร สีดำ 680x7300x1100-10600 มม.
 
TAIYO E3 D เก้าอี้รับแขกมีเท้าแขน
 
 
TAIYO E4 A เก้าอี้ผู้บริหาร สีดำ
 
TAIYO E4 C เก้าอี้พนักพิงต่ำ สีดำ 640x720x1015-1075 มม.
 
TAIYO E4 D เก้าอี้รับแขกมีเท้าแขน
 
TAIYO LV-05 เก้าอี้สำนักงาน สีแดง สีดำ สีฟ้า สีม่วง 546x543x839 มม.
เก้าอี้รุ่นซิซุกะ แกนเกลียว